Něco málo z historie

v poválečných dobách (1954), kdy strach z pokračování konfliktu světů ovládal i výstavbu nových domů, byly budovány obytné domy s podzemními prostory označovanými jako Kryty civilní obrany, jež měli ochránit jejich obyvatele před následky špatných rozhodnutí shora vedených.

Ty však těmto účelům naštěstí nikdy sloužit nemuseli, a tak za dob míru, byly využívány ke kulturním a sportovním aktivitám, buď jako kina či tělocvičny.

A právě jeden tento kryt pokračuje a navazuje na historickou tradici využívání pro kulturně-sportovní účely.

XHTML,CSS3,PHP and design by Lubomír Sochr

Lu.Sochr@gmail.com